Make your own free website on Tripod.com



Kokette


Kokette
Kokette lives at Kurjenkaski Stable, where Vihtori lived too.

Vihtori, Penny and Kokette
Vihtori,Penny and Kokette having fun.